CELKOVÁ VÝHRA 15.000 €
5 VÍTĚZŮ
DO 31. PROSINCE 2016
[31. leden 2017 - NEWS]
Známe vítěze Berlin Startup Calling 2016:

1- Carlos Suárez Fernández - Španělsko
Projekt: Sacavera
2- Wojciech Żdżarski - Polsko
Projekt: Localife
3- Josias Marcos Orlando - Brazílie
Projekt: SYSCLEAN
4- Xavier Green - Francie
Projekt: Distans
5- Bruno Corrêa - Brazílie
Projekt: Parking Place
Výběrová komise Berlin Startup Calling bude vítěze kontaktovat individuálně.
Visual Meta blahopřeje všem vítězům a děkuje všem zúčastněným za přihlášení svých projektů.
Zobrazit více >>
Technologie hraje v dnešním světě důležitou roli, zejména v oblasti ekonomického růstu. Šíření digitálních technologií může zvýšit produktivitu práce, změnit způsob, jak dodáváme služby a přispět k vyšší životní úrovni pro miliony lidí.
Pokud jsi fanoušek digitální éry a technologii a myslíš si, že můžeš nastartovat revoluci světa techniky, toto je soutěž pro Tebe. Tvůj nápad se může týkat digitální platformy nebo jakékoli jiné technologie od mobilního internetu po cloud computing.
I když dnes je Visual Meta přítomná na 19 trzích po celém světě, zakladatelé nikdy nezapomenou, že na začátku byl jeden dobrý nápad. To je přesně to, co je teď pobízí k tomu, dát šanci nové myšlence a možnost realizovat nový produkt.
Zobrazit méně >>
VÍTĚZ
7.000 € hotovost + placená stáž v Berlíně (Po dobu 6 měsíců. Další informace v sekci Podmínky.)
 • 2. 3.500 € hotovost
 • 3. 1.750 € hotovost
 • 4. MacBook Air (11" 128 GB)
 • 5. iPad mini 4 (16 GB)
Kdo se může přihlásit?
 • Všichni od 18 do 30 let
 • Soutěž je celosvětová
Jak se přihlásit?
 • Vyplň formulář s kontaktními údaji
 • Připoj svoji prezentaci a 1 PowerPoint snímek se shrnutím projektu (pouze ve formátu PDF)
 • Přijmi, prosím, smluvní podmínky pod kontaktním formulářem. Zavazuješ se, že souhlasíš s účastí v soutěži a budeš dodržovat její pravidla.
Uzávěrka
 • 31. prosinec 2016 23:59 GMT+1
 • Přihlášky obdržené po tomto termínu nebudou přijaty.
 • Vítězné projekty budou vyhlášeny 31. ledna 2017
Níže uvedené dokumenty jsou potřebné pro úplnou přihlášku.
Projekt
 • Všechny dokumenty musí být v angličtině v následujícím rozsahu: Max 10 stran (nebo) Max 10 PowerPoint snímků (nebo) 5 minutové video (které by mělo být nahrané na YouTube).
Shrnutí
 • Každá prezentace potřebuje mít shrnutí o celém podnikatelském nápadu
 • Max 1 PowerPoint snímek
Tvůj životopis
 • Životopis s fotografií, dosaženým vzděláním, pracovní zkušeností (pokud máš) a kompletními kontaktními údaji.
Kopie osobního dokumentu
 • který dokazuje, že jsi mladší než 30 let (občanský průkaz, řidičský průkaz, průkaz studenta, atd.)
 • Robert M. Maier spoluzakladatel, generální ředitel a akcionář Visual Meta GmbH, Active Business Angel
 • Johannes Schaback spoluzakladatel, technický ředitel společnosti a akcionář Visual Meta GmbH
 • Johannes Kotte výkonný ředitel Visual Meta GmbH
 • Philipp Klöckner Active Business Angel
Hodnotící kritéria
 • Inovace a kreativita
 • Realizovatelnost projektu
 • Tržní příležitost
 • Kompozice projektu
Tipy
 • Vytvořte čtivou, jednoduchou a jasnou prezentaci.
 • Definujte problém, řešení, trh, konkurenci, tým a typ podnikání.
 • Čemu se v prezentaci vyvarovat: příliš mnoho textu, nadměrné vysvětlování, přílišný výskyt tzv. brandingu (soustřeďte se na svůj nápad, méně na produkt), fotografie bez názvu nebo vysvětlivek, atd.
Uchazeči
 • Jednotlivci ve věku od 18 do 30 let.
 • Skupina max. 5 lidí se může přihlásit s jedním společným business plánem, ale každý ze skupiny musí tento projekt zaslat samostatně, sám za sebe. Následně v sekci Komentáře musí uvést jména a příjmení všech ostatních členů skupiny, kteří se podíleli na vypracování projektu.
 • Soutěž je určena všem mladým lidem bez ohledu na národnost.
Projekt
 • Obchodní plán a shrnutí nebo jakýkoli jiný dokument, který slouží jako hlavní dokument, musí být vypracován kompletně v angličtině.
 • Všechny dokumenty, které jsou součástí žádosti, musí být ve formátu PDF.
 • Každý projekt, podezřelý z plagiátorství, bude automaticky zamítnut. Stejně tak může být zájemce vyzván, aby prokázal svoji legitimitu.
 • Inovace a originalita budou posuzovány k datu podání žádosti. V případě, že na trh bude uveden podobný projekt v období mezi registrací a vyhodnocení soutěže, bude projekt považován za jedinečný a originální.
 • Každý kandidát může poslat do soutěže jen jeden projekt. Pokud kandidát odešle více projektů, budou všechny zamítnuty.
 • K projektům bude přistupováno důverně a pouze porota bude mít přístup k jejich obsahu.
 • Přihlášky obdrženené po 31. prosinci 2016 11:59 PM GMT+1, nebudou brány v úvahu.
 • Pokud se odevzdaný business plán již realizuje, nesmí být starší než 12 měsíců.
Ceny
 • Porota si vyhrazuje právo prohlásit všechny přihlášky za neplatné, pokud prezentované projekty nedosáhnou požadované kvality a nenaplní daná kritéria.
 • Stáž nabídnutá výherci první ceny se uskuteční v společnosti Visual Meta GmbH v Berlíně, v jednom z oddělení, v závislosti od schopností a časových možností kandidáta, po jeho předešlém souhlasu.
 • Vítěz první ceny musí disponovat pracovním povolením pro Evropskou unii a musí projít pracovním pohovorem. Když bude úspěšný, může se rozhodnout, jestli stáž přijme nebo ne.
 • Stáž je placená v souladu s právními předpisy platnými ve spolkové zemi Berlín (Německo) v době začátku stáže.
 • Odmítnutí stáže vítězem neznamená odmítnutí peněžní výhry.
 • Hotovostní ceny budou převedeny výhradně na účet výherce. Bankovní účet musí být veden na jméno vítěze.
 • Vítěz bude vyhlášen 31. ledna 2017 na této stránce a kontaktován prostřednictvím emailu, který uvedl v kontaktním formuláři.
 • Přihlášením se do soutěže dávají účastnící písemné potvrzení pro zveřejnění své identity a názvu vítězného projektu v médiích podle uvážení Visual Meta GmbH bez nároku na další kompenzaci.
 • Peněžní ceny jsou uvedeny v eurech. V případě, že je vítěz ze země s jinou měnou, přepočítaní výhry bude provedeno v den poukázaní výhry.
 • Výherci budou vyrozuměni 4 týdny po uzávěrce prostřednictvím e-mailu, který uvedli při registraci. Kromě toho budou výsledky oznámeny na této stránce 31. ledna 2017.
Máte-li další otázky, obraťte se na contest@visual-meta.com do předmětu emailu napište Berlin Startup Calling.
Feedback
Zpět nahoru